Kontakt

Laggas trollsvansar drivs som en del av C Företaget.

Telefon till vår grupplokal Furuvallen 073-8488382

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på mobilen under arbetstid kl 08.00-17.00
därefter SMS t.o.m kl 21.00

Annika Slothus  073-8135084
mail. annika.slothus@hotmail.se

Camilla Ellesjö 076-1857167
mail: camillaellesjo@hotmail.com

Henrietta Carlson Olin 076-3112719 (placeringsansvarig)
mail: marcus.nettan@hotmail.com

Susanne Andersson 070-2964853
mail: sann68@live.se

C-företagets kontaktpersoner:

Ulrica Strömberg tel.nr 070-0209514 mail: ulrica.stromberg@cforetaget.se

Karin Thorngren tel.nr 070-0209897 mail: karin.thorngren@cforetaget.se

 

Här bor vi: