Allmän information

Utöver den dagliga kontakten med föräldrarna kommer vi att ha föräldramöte på hösten och utvecklingssamtal på våren, eller enligt önskemål och behov.
Vi strävar efter en nära dialog med föräldrarna, vi lyssnar och tar tillvara deras önskemål och förslag. Om föräldrar vill så välkomnar vi den varmt att delta i verksamheten.

Vi har ett väl fungerande samarbete med skolan vid övergång till förskoleklass.

Vi arbetar efter de allmanna råd för pedagogisk omsorgläroplanen för förskolan är vägledande. 

För att säkra alla barns lika värde och förebygga diskriminering behandling så har vi utarbetat en likabehandlingsplan.

Varje höst gör vi en planering där vi tydligt redogör våra mål med verksamheten.
V
i redovisar också i stora drag året som gått i våra verksamhetsplan.

För att kunna ge barnen en trygg miljö har vi regelbundna säkerhetskontroller.

Barnen är försäkrade under vistelsen hos oss samt under direkt färd till och från dagmamman. information försäkring

Vi har givetvis tystnadsplikt.

Vid synpunkter, klagomål eller frågor så önskar vi naturligtvis att ni tar detta direkt med berörd personal. Ni gärna kontakta Susanne som jobbar i Milgården eller vår huvudman c-företaget, se Rutiner för klagomålshanteringBlankett för klagomål och synpunkter

Vi håller stängt fyra dagar per läsår för planering och ev utbildning.

Vi arbetar genom Cföretaget