Kontakt

Laggas trollsvansar drivs som en del av C Företaget.

Telefon till vår grupplokal Furuvallen 073-8488382

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på mobilen under arbetstid kl 08.00-18.00
Vid sjukdom får ni naturligtvis anmäla via sms när ni kan.

Annika Slothus  073-8135084
mail. annika.slothus@hotmail.se

Camilla Ellesjö 076-1857167
mail: camillaellesjo@hotmail.com

Henrietta Carlson Olin 076-3112719 (placeringsansvarig)
mail: marcus.nettan@hotmail.com

Susanne Andersson 070-2964853
mail: sann68@live.se

C-företagets kontaktperson:

Olle Hallin, 070-792 09 33, olle.hallin@cforetaget.se