Natur, miljö och lek

utflykt i hagenInriktning på natur, miljö och lek

Minst en gång om dagen, oftast på förmiddagen går vi ut och är ute några timmar, ibland hela dagen om vädret tillåter. Eftersom vi har skogen så nära ger utevistelsen rikliga tillfällen att få lära känna skog och mark, prata om allemansrätten och lära sig visa hänsyn till både djur och växter.
Naturen och miljön är en viktig del i vår verksamhet och vi vill väcka barnens intresse och glädje i att bevara vår landsbygd och rika djurliv.

Den fria skapande leken ute och inne är också en viktig del i verksamheten. När fantasin tar slut eller när barnen önskar spelar vi spel, läser sagor, pysslar eller leker någon lek där vi som vuxna deltar mer aktivt.
I leken använder och befäster barnen den kunskap och de begrepp de lärt sig, dom tränar det sociala samspelet och bearbetar sina känslor. Leken främjar fantasin och utmanar barnens kreativitet.