Annika

annika

För mig är det viktigt att se ALLA barns behov i lugn och trygg miljö.
Lek och rörelse är bra för barns utveckling, därför är vi ute i kohagen nära oss.
Där kan barnen leka fritt och samtidigt lära sig mycket om djur och natur.

Annika Slothus

0738-135084