Tider

När ni lämnar in era vistelsetider till oss så måste ni tänka på att era vistelsetider är vår arbetstid. Den tid ni har angivit är alltså den tid ni ska ni vara ute från dagmamman, det innebär att ni måste komma minst 10 minuter tidigare så att vi hinner prata om vad som hänt under dagen samt att klä på ert barn. Ni får naturligtvis komma tidigare.

Det är viktigt att ni ringer och meddelar om ni skulle råka ut för något som gör att ni blir sena på morgonen eller på eftermiddagen, det kan ju faktiskt hända att er dagmamma har planerat något särskilt och har en tid att passa eller att hon blir orolig att något hänt er.

 

15 timmars barn

De barn som har föräldralediga eller arbetslösa föräldrar får komma till dagmamman 15 timmar i veckan fördelat på tre eller två dagar. Vilka dagar och tider som passar bäst avgör dagmamman och föräldrarna tillsammans utifrån verksamheten, önskemål och barnens bästa.